Divemaster

Kurs Divemastera PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy chcą wejść na ścieżkę profesjonalnych stopni nurkowych. Stopień ten umożliwia podjęcie pracy certyfikowanego asystenta oraz przewodnika podwodnego w centrach i ośrodkach nurkowych na całym świecie. Otwiera również drogę do stopni instruktorskich PADI i umożliwia zostanie profesjonalnym instruktorem.
Kończąc ten kurs nie tylko zapoznasz się z najnowszymi standardami szkoleniowymi, ale również zapoznasz się z pracą i standardami działania licencjonowanego Centrum Nurkowego PADI.
Program kursu obejmuje praktyczne umiejętności prowadzenia grup nurkowych, asystowania instruktorowi podczas szkolenia, oraz organizowania programów prowadzonych przez Divemastera. Kurs obejmuje również serię wykładów obejmujących teorię nurkowania, planowanie i organizowanie nurkowań oraz asystowanie przy kursach.

Wymagania wstępne:

 1. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji)
 2. Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
 3. Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Mieć powyżej 18 lat
 5. Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
 6. Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
 7. Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Kurs składa się z następujących części:

 1. Wykłady teoretyczne + przygotowanie planu ewakuacji
 2. Ocena umiejętności nurkowych i pływackich
 3. Praktyczne zastosowanie

Część teoretyczna obejmuje 12 wykładów i egzamin oraz przygotowanie planu ewakuacji (podczas wypadku nurkowego). Wykłady prowadzone są w sposób multimedialny z użyciem nowoczesnych pomocy naukowych (podręczniki, zeszyty ćwiczeń, sprawdziany wiedzy).

Tematy wykładów:

 • Charakterystyka i rola Divemastera
 • Nadzór na certyfikowanymi nurkami
 • Asystowanie podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do teorii nurkowania
 • Fizyka
 • Fizjologia
 • Sprzęt
 • Teoria dekompresji i tabele nurkowe RDP
 • Programy prowadzone przez Divemaster
 • Zarządzanie ryzykiem
 • >Biznes nurkowy
 • Twoja kariera w nurkowaniu

Zalecane materiały:

 • Materiały do wszystkich innych kursów PADI (szczególnie OWD i RD)
 • Manual Instruktorski PADI

Egzamin obejmujący swoim zakresem cały materiał teoretyczny kursu Divemaster podzielony jest na 8 sekcji. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin należy otrzymać ocenę co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi z każdej sekcji.

Ocena umiejętności pływackich i nurkowych obejmuje (basen):

 • Umiejętności pływackie i wytrzymałość (wszystkie konkurencje na czas)
  • 400 m stylem dowolnym
  • 800 m w ABC bez pracy rękoma
  • 100 m holowania nurka
  • 15 min utrzymywania się na powierzchni wody
 • Umiejętności ratownicze
  • ćwiczenie nr 7 z kursu RD (nie-oddychający nurek na powierzchni)
 • Umiejętności nurkowe
  • pozytywne zaliczenie podstawowych 20 ćwiczeń PADI (zdjęcie maski, zdjęcie sprzętu, hover, pivot, itp.)

Praktyczne zastosowanie obejmuje (wody otwarte):

 • Sporządzenie podwodnej mapy
 • Wymiana sprzętu pod wodą pomiędzy dwoma nurkami
 • Warsztaty z programów prowadzonych przez Divemastera
 • Warsztaty z nadzorowania nurków podczas szkolenia na basenie i na wodach otwartych (kursy OWD, RD i specjalizacje)
 • Warsztaty z nadzorowania certyfikowanych nurków podczas wykonywania nurkowań rekreacyjnych

Materiały, które kursant otrzymuje podczas szkolenia:

 • Podręcznik Divemastera
 • Zeszyt ćwiczeń: Teoria nurkowania z zadaniami
 • Materiały do prowadzenia kursów i programów DM

Czas trwania kursu: min. 50 godzin

W cenę kursu wliczone są:

 • Wszystkie programowe wykłady teoretyczne, zajęcia na basenie i na wodach otwartych
 • Podręcznik Divemaster
 • Zeszyt ćwiczeń
 • Materiały do kursu Skin Diver i Programów Discover Local Diving, Scuba Review i Discover Snorkeling

W cenę nie jest wliczone:

 • Ponadprogramowe zajęcia na basenie
 • Manual Instruktorski PADI (ok. 270 PLN)
 • Opłata rejestracyjna do PADI (50 GBP)
 • Transport do miejsc nurkowych

Dodaj komentarz