Kursy Pierwszej Pomocy

Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Emergency First Response

Pamiętaj, że Ty też możesz uratować komuś życie!

emergency

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej /(CPR /First Aid/CFC/AED) są zalecane dla każdego, nie tylko dla nurków. Na kursie dowiemy się jak przeprowadzić skuteczną akcję reanimacji człowieka w nagłych wypadkach. Kurs ten jest uznanym na świecie kursem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Jego program został zatwierdzony przez ILCOR (Międzynarodowa Rada Resuscytacji) i od 2003 roku wykorzystywany jest do szkolenia osób na całym świecie.

pierwsza_pomoc_utw

Kurs składa się z czterech modułów:

 1. CPR – Wstępna Pierwsza Pomoc w wypadach zagrażających życiu w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 2. First Aid – Drugorzędna Pierwsza Pomoc pw wypadkach niezagrażających życiu
 3. CFC – Pierwsza Pomoc Dzieciom (Care for Children)
 4. AED – Obsługa defibrylarora automatycznego i półautomatycznego

Moduły mogą być nauczane razem lub oddzielnie. Na poszczególne moduły szkolenia składają się następujące ćwiczenia.

Wstępna pierwsza pomoc:

 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Stosowanie wyposażenia ochronnego
 • Ocena wstępna poszkodowanego
 • Sztuczne oddychanie
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) 1 ratownik
 • Używanie automatycznego defibrylatora (AED)
 • Postępowanie przy krwotoku
 • Postępowanie przy wstrząsie
 • Postępowanie przy urazie rdzenia kręgowego
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu

Drugorzędna pierwsza pomoc:

 • Ocena obrażeń
 • Ocena chorego
 • Bandażowanie
 • Unieruchamianie zwichnięć lub złamań

Pierwsza pomoc dla dzieci:

 • Ocena miejsca zdarzenia i stosowanie wyposażenia ochronnego
 • Ocena wstępna poszkodowanego
 • Zadławienie – przytomne dziecko i niemowlę
 • Sztuczne oddychanie – dziecko i niemowlę
 • Resuscytacja krążeniowo oddechowa – dziecko i niemowlę
 • Używanie automatycznego defibrylatora – dziecko
 • Postępowanie przy wstrząsie i urazie rdzenia kręgowego – dziecko
 • Postępowanie w przypadku choroby
 • Bandażowanie

Na szkoleniu kursanci uczą się udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Celem kursów jest łatwe opanowanie tych umiejętności poprzez naukę i ćwiczenia w niestresującym środowisku. Kursy zakładają ułatwienie uczestnikom zapamiętywania odpowiednich procedur postępowania i zachęcanie uczestników do stosowania tych procedur przy pomocy potrzebującym. Kursy EFR oparte są na tych samych podstawach medycznych i mają te same priorytety co w przypadku pomocy udzielanej przez fachowców. Szkolenia zakładają dostępność fachowej pomocy medycznej, jednakże przy kursie Pomoc w nagłych wypadkach, pomoc dalsza (pierwsza pomoc przedmedyczna) przyjmuje się, że personel medyczny jest niedostępny lub jego przybycie może się opóźnić.

Pomoc w nagłych wypadkach, wstępna pomoc (reanimacja) obejmuje większość sytuacji zagrażających życiu. Kurs skupia się podstawowych elementach pomocy poszkodowanemu, tzw. ABCD’S:

A = Assess Scene, Alert EMS, Airway Open ocena sytuacji, zawiadomienie pogotowia, udrożnienie dróg oddechowych
B = Breathing Check, Rescue Breathing sprawdzenie oddechu, zastosowanie sztucznego oddychania (oddech ratowniczy)
C = Circulation Check, Chest Compressions sprawdzenie krążenia, pośredni masaż serca
D = Defibrillation defibrylacja
S = Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management postępowanie w przypadku krwotoku, wstrząsu, urazu rdzenia kręgowego

Kursy zakładają utrzymywanie umiejętności poprzez powtórki. Utrzymywanie wiedzy jest uzyskiwane poprzez uproszczenie materiału i samodzielną naukę. Każdy uczestnik kursu przed rozpoczęciem kursu otrzymuje materiały szkoleniowe (podręcznik EFR ) do zapoznania i nauczenia w domu. Nauka w niestresującym środowisku i we własnym tempie jest jednym z kluczowych elementów filozofii kursu. Kursy ratownictwa medycznego powinny być prowadzone w relaksującej atmosferze i skupiać się na pozytywnych efektach pracy studentów.

Kilka ważnych informacji o kursach:

 • zajęcia prowadzone są w grupach maksymalnie 10 osobowych
 • terminy oraz miejsca szkoleń mogą być ustalane indywidualnie
 • w trakcie zajęć wyświetlany jest film instruktażowy
 • instruktor omawia i prezentuje umiejętności
 • uczestnicy kursu wykonują przewidzianą programem ilość ćwiczeń
 • czas trwania kursu to orientacyjnie od 4 do 8 godz.
 • Istnieje możliwość indywidualnego przeszkolenia osoby zainteresowanej.

Każdy z uczestników kursu otrzyma:

 • podręcznik kursanta
 • potwierdzenie ukończenia kursu tj.dyplom honorowany na całym świecie
 • międzynarodowy certyfikat Emergency First Response (EFR)
 • W cenie zawierają się wszystkie opłaty i materiały szkoleniowe.
 • Istnieje możliwość indywidualnego przeszkolenia osoby zainteresowanej.

Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem Emergency First Response z opisanym szkoleniem (np. CPR/AED/First Aid/). Ważność certyfikatu to 24 miesiące.

Kurs Emergency First Response jast łączony ze szkoleniem płetwonurków Rescue i jego elementy są wykorzystywane podczas scenariuszy kursów ratowniczych.

Dodaj komentarz