Rescue Diver

Kurs Rescue Diver PADI jest przeznaczony dla nurków, którzy mają już pewne doświadczenie nurkowe i chcą powiększyć swoje umiejętności przewidywania, rozwiązywania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych. Uczy oceniać różne sytuacje nurkowe i pomagać sobie jak i innym, mniej doświadczonym nurkom.

Wymagania:

 • Wiek – ukończone 15 lat
 • Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
 • Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
 • Trzy zdjęcia legitymacyjne
 • Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI
 • Ukończony kurs AOWD PADI lub równorzędny innych organizacji
 • Ukończony kurs pierwszej pomocy EFR – Emergency First Response PADI lub równorzędny kurs pierwszej pomocy

Uprawnienia:

Po ukończonym kursie otrzymuje się uznawany na całym świecie wydany przez PADI certyfikat Rescue Diver potwierdzający Twoje umiejętności ratownicze i otwierając drogę w kierunku profesjonalnych stopni Divemastera i Asystenta Instruktora oraz najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego jakim jest: Master Scuba Diver.

Zajęcia teoretyczne:

 • auto ratownictwo
 • stres nurkowy – rozpoznawanie i postępowanie
 • sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
 • procedury udzielania pierwszej pomocy
 • gotowość do udzielania pierwszej pomocy
 • kierowanie akcją ratunkową
 • typowe problemy ze sprzętem nurkowym oraz awarie

Zajęcia praktyczne:

Program kursu obejmuje praktyczne ćwiczenia postępowania podczas 12 różnych scenariuszy sytuacji awaryjnych i wypadków nurkowych:

 • postępowanie ze zmęczonym nurkiem
 • postępowanie ze spanikowanym nurkiem na powierzchni
 • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu ofiara przytomna
 • postępowanie ze spanikowanym nurkiem pod wodą
 • zaginięcie nurka
 • wynoszenie na powierzchnię nieprzytomnego nurka
 • nieprzytomny nurek na powierzchni
 • wyjście z nieprzytomnym nurkiem na brzeg
 • pierwsza pomoc przy urazach ciśnieniowych
 • udzielanie pomocy z łodzi i z brzegu – ofiara nieprzytomna
 • podwodne poszukiwania – scenariusz wypadku
 • wypadek nurkowy – scenariusz wypadku

Kurs składa się z częœci teoretycznej i praktycznych zajęć na wodach otwartych

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów wiedzy, egzaminu i wszystkich ćwiczeń na wodach otwartych kursant otrzymuje certyfikat Rescue Diver PADI

W cenę kursu wliczone jest:

 • Wszystkie programowe wykłady teoretyczne i zajęcia na wodach otwartych
 • Napełnianie butli
 • Użycie specjalistycznego sprzętu (kołowrotki, zestawy tlenowe)
 • Podręcznik Rescue Diver (ponad 120 stron)
 • Certyfikat(PIC)

Dodaj komentarz